förutsättning

förutsättning
s (-en, -ar)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • förutsättning — • klausul, förbehåll, inskränkning, villkor, betingelse, reservation • förutsäga, ana, emotse, antecipera • förutsättning, villkor, premiss, klausul • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning • tro, förutsättning, förmodan, presumption,… …   Svensk synonymlexikon

  • premiss — • förutsättning, villkor, premiss, klausul • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss …   Svensk synonymlexikon

  • omständighet — • förutsättning, villkor, premiss, klausul • omständighet, förhållande, sakförhållande, händelse, sak, situation, läge …   Svensk synonymlexikon

  • antagande — • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning • gissning, antagande, aning, förmodan …   Svensk synonymlexikon

  • förmodan — • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss • gissning, antagande, aning, förmodan • antagande • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning …   Svensk synonymlexikon

  • presumption — • förmodan, antagande, gissning, förväntan, misstanke, aning • mening, tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss …   Svensk synonymlexikon

  • Nils-Göran Areskoug — (born Sundin on May 18, 1951), is a Swedish musicologist, composer, author and interdisciplinary scholar. With five academic degrees (MD PhD MBA MFA BA) he is Associate Professor in Transdisciplinary Research at Strömstad akademi, Sweden (2009)… …   Wikipedia

  • betingelse — • klausul, förbehåll, inskränkning, villkor, reservation • förutsättning, villkor, premiss, klausul …   Svensk synonymlexikon

  • hypotes — • hypotes, antagande, förmodan, förutsättning …   Svensk synonymlexikon

  • klausul — • förbehåll, inskränkning, villkor, reservation, restriktion, klausul • förutsättning, villkor, premiss, klausul • föreskrift, stadga, förordning, villkor, klausul • klausul, förbehåll, inskränkning, villkor, reservation …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”